رد پای اروپا در تعمیق یک بحران امنیتی قابل مشاهده است

رد پای اروپا در تعمیق یک بحران امنیتی قابل مشاهده است
فرمانده سپاه با اشاره به رد پای آشکار این کشورها در تعمیق یک بحران امنیتی، در داخل کشور ما ظرف ماه‌های گذشته، گفت: دیدید که چگونه این کشورهای اروپایی تلاش کردند، نقش میدان‌دار اصلی را در سلب مشروعیت بین‌المللی از نظام ما به عهده بگیرند.
منبع خبر : iribnews.ir