تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام واحد‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس قابل بهره برداری است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در شهر جدید پردیس تا عید حداقل ۲۰ هزار واحد را آماده تحویل است افزود:تا پاسان سال ۱۴۰۱ تمام واحد‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس قابل بهره برداری است.

تا پایان سال 1401 تمام واحد های مسکن مهر شهر جدید پردیس قابل بهره ...

تا پایان سال 1401 تمام واحد های مسکن مهر شهر جدید پردیس قابل بهره ...

واحدهای نیمه تمام مسکن مهر جدی پیگیری شود - ایسنا

واحدهای نیمه تمام مسکن مهر جدی پیگیری شود - ایسنا
تا پایان سال 1401 تمام واحد های مسکن مهر شهر جدید پردیس قابل بهره ...

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : iribnews.ir