چهل و چهار سالگی انقلاب به روایت فضای مجازی

چهل و چهار سالگی انقلاب به روایت فضای مجازی
کاربران فضای مجازی، باهشتگ‌های "انقلاب ما" و "ایران ما"، تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن را دست به دست می‌کنند.

چهل و چهار سالگی انقلاب به روایت فضای مجازی - خبرگزاری صدا و سیما

چهل و چهار سالگی انقلاب به روایت فضای مجازی - خبرگزاری صدا و سیما

چهل و چهار سالگی انقلاب به روایت فضای مجازی - خبرگزاری صدا و سیما

چهل و چهار سالگی انقلاب به روایت فضای مجازی - خبرگزاری صدا و سیما
چهل و چهار سالگی انقلاب به روایت فضای مجازی - خبرگزاری صدا و سیما

زیباترین جشن انقلاب در پیمان چهل و چهارم - روزنامه جوان

زیباترین جشن انقلاب در پیمان چهل و چهارم - روزنامه جوان
www.iribnews.ir › سیاسی › عمومی

بازتاب راهپیمایی بزرگ
منبع خبر : iribnews.ir