بيش از نيمي از ژاپني ها خواستار کاهش پايگاههاي نظامي آمريکا

بيش از نيمي از ژاپني ها خواستار کاهش پايگاههاي نظامي آمريکا
بیش از نیمی از مردم ژاپن خواستار کاهش چشمگیر پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند.
منبع خبر : iribnews.ir