قطع گاز ۱۴ هزار مشترک ویلانشین بدمصرف خالی از سکنه

قطع گاز ۱۴ هزار مشترک ویلانشین بدمصرف خالی از سکنه
­مسلم رحمانی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: تا به امروز ۱۴ هزار مورد از مشترکین ویلانشین پرمصرف، اما خالی از سکنه بودند قطع شد.
منبع خبر : iribnews.ir