گاز؛ فصل مشترک ایران و روسیه

گاز؛ فصل مشترک ایران و روسیه
سفر رئیس جمهور به روسیه فصلی نو در روابط تهران - مسکو رقم می‌زند. فصلی که یکی از مهم‌ترین محور‌های آن همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی است.
منبع خبر : iribnews.ir