نصب ۱۷۰ دستگاه کنتور‌های هوشمند برق در شهرستان دامغان

مدیر توزیع برق دامغان گفت: در راستای کنترل پذیری اشتراک‌های برق در نه ماهه‌امسال ۱۷۰ دستگاه کنتور‌های هوشمند در سطح این شهرستان نصب شده است.
منبع خبر : yjc.news