افت فشار گاز در برخی از استان های کشور

افت فشار گاز در برخی از استان های کشور
منبع خبر : iribnews.ir