روز خونین برای دستگاه دیپلماسی افغانستان

روز خونین برای دستگاه دیپلماسی افغانستان
با کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر بر اثر انفجار مقابل وزارت امور خارجه افغانستان، روز خونینی برای دستگاه دیپلماسی این کشور رقم خورد.
منبع خبر : iribnews.ir