راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با پیک نیمروزی امروز همراه ما هستید. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی چک الکترونیک برای افراد حقوقی خبر داد. آقای محرمیان همچنین گفته چک الکترونیک در بانک آینده به عنوان چهارمین بانک در هفته آینده راه اندازی می‌شود. گزارشی در این باره بشنویم ...

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)
راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)
www.iribnews.ir › فیلم › پادکست

اتصال ستاد مبارزه با مواد مخدر به سامانه ستاد (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

اتصال ستاد مبارزه با مواد مخدر به سامانه ستاد (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)
راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰). سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با پیک نیمروزی امروز همراه ما ...

چک الکترونیک وارد چرخه بانکی شد ! - اخبار نیمروزی (شبکه ۱)

چک الکترونیک وارد چرخه بانکی شد ! - اخبار نیمروزی (شبکه ۱)
راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

صدور چک الکترونیک طی 2 هفته آینده- اخبار پول | ارز | بانک

صدور چک الکترونیک طی 2 هفته آینده- اخبار پول | ارز | بانک
www.iribnews.ir › فیلم › پادکست

زمان راه اندازی چک الکترونیک (پیک نیمروزی 1401/09/29) | رییس کل

زمان راه اندازی چک الکترونیک (پیک نیمروزی 1401/09/29) | رییس کل
راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰). سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با پیک نیمروزی امروز همراه ما ...

تفاوت چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک کاغذی - شعار سال

تفاوت چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک کاغذی - شعار سال
راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

اشکالات طرح اصلاح قانون چک رفع شد - پایگاه خبری بانک مسکن

اشکالات طرح اصلاح قانون چک رفع شد - پایگاه خبری بانک مسکن
bestmarital.ir › فیلم
منبع خبر : iribnews.ir