راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

راه اندازی چک الکترونیک در بانک آینده (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۲۰)
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با پیک نیمروزی امروز همراه ما هستید. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی چک الکترونیک برای افراد حقوقی خبر داد. آقای محرمیان همچنین گفته چک الکترونیک در بانک آینده به عنوان چهارمین بانک در هفته آینده راه اندازی می‌شود. گزارشی در این باره بشنویم ...
منبع خبر : iribnews.ir