حمله به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان كنگره در برزيل

حمله به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان كنگره در برزيل
طرفداران رئیس جمهور سابق برزیل به ساختمان کنگره و کاخ ریاست جمهوری این کشور در «برازیلیا» حمله كردند.
منبع خبر : iribnews.ir