کاهش ۲۷ درصدی مصرف برق تهران بزرگ

کاهش ۲۷ درصدی مصرف برق تهران بزرگ
مصرف برق تهران امروز به ۳ هزارو ۹۱ مگاوات رسید.
منبع خبر : iribnews.ir