نشان‌های نقره و برنز ایران در کاراته آزاد پاریس

نشان‌های نقره و برنز ایران در کاراته آزاد پاریس
یک نشان نقره و یک برنز حاصل تلاش کاراته کا‌های ایران در رقابت‌های آزاد پاریس بود.
منبع خبر : iribnews.ir