مقام کاخ سفید: چین از سفر پلوسی برای خلق بحران استفاده نکند

مقام کاخ سفید: چین از سفر پلوسی برای خلق بحران استفاده نکند
دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا به دنبال بحران با چین نیست.
منبع خبر : yjc.news