فایل‌های توییتر جاسوسی فزاینده دولت را آشکار می‌کنند

بررسی پرونده‌های توییتر الگویی از افزایش کنترل دولت آمریکا بر این پلتفرم را نشان می‌دهد.
منبع خبر : yjc.news