آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت

آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت
فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه از افزایش جانباختگان زلزله این کشور به ۲۲۳۲۷ نفر خبر داد.

آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت

آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت

کاهش امیدها برای یافتن بازماندگان زلزله ترکیه و سوریه؛ شمار کشتهها از ۲۲ هزار نفر گذشت

کاهش امیدها برای یافتن بازماندگان زلزله ترکیه و سوریه؛ شمار کشتهها از ۲۲ هزار نفر گذشت
آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت

آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت

آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت
باشگاه خبرنگاران جوان

آمار قربانیان زمینلرزه در ترکیه و سوریه از مرز 27 هزار نفر گذشت

آمار قربانیان زمینلرزه در ترکیه و سوریه از مرز 27 هزار نفر گذشت
کاهش امیدها برای یافتن بازماندگان زلزله ترکیه و سوریه؛ شمار کشتهها از ۲۲ هزار نفر گذشت

شمار کشتگان زلزله ترکیه و سوریه از ۲۳ هزار تن گذشت

شمار کشتگان زلزله ترکیه و سوریه از ۲۳ هزار تن گذشت
آمار جان باختگان زلزله ترکیه از مرز ۲۲ هزار نفر گذشت

تلفات زلزله ترکیه و سوریه از ۲۷ هزار نفر گذشت؛ انرژی آزادشده ...

تلفات زلزله ترکیه و سوریه از ۲۷ هزار نفر گذشت؛ انرژی آزادشده ...
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

تعداد جانباختگان زلزله ترکیه از ۲۰ هزار نفر عبور کرد - روزنامه تعادل

تعداد جانباختگان زلزله ترکیه از ۲۰ هزار نفر عبور کرد - روزنامه تعادل
فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه از افزایش جانباختگان زلزله این کشور به ۲۲۳۲۷ نفر خبر داد.

آمار جانباختگان زلزله ترکیه و سوریه از مرز ۱۱ هزار نفر گذشت

آمار جانباختگان زلزله ترکیه و سوریه از مرز ۱۱ هزار نفر گذشت
آمار قربانیان زمینلرزه در ترکیه و سوریه از مرز 27 هزار نفر گذشت

قدرت زلزله ترکیه برابر با توان چند بمب اتمی بود؟ / شمار جانباختگان ...

قدرت زلزله ترکیه برابر با توان چند بمب اتمی بود؟ / شمار جانباختگان ...
farsi.alarabiya.net › middle-east › 2023/02/11 › آمار-ق...
منبع خبر : iribnews.ir