آغاز ساخت 2 فروند کشتی به همت متخصصان ایرانی

آغاز ساخت 2 فروند کشتی به همت متخصصان ایرانی
کشتی سازی اروندان و کشتیرانی قشم برای ساخت ۲ کشتی ۸۰۰ تنی، قراردادی به ارزش ۷ میلیون یورو امضا کردند.

چند خبر - آغاز ساخت 2 فروند کشتی به همت متخصصان ایرانی

چند خبر - آغاز ساخت 2 فروند کشتی به همت متخصصان ایرانی

آغاز ساخت ۲ فروند کشتی تانکر چندمنظوره - خبرگزاری مهر

آغاز ساخت ۲ فروند کشتی تانکر چندمنظوره - خبرگزاری مهر
چند خبر - آغاز ساخت 2 فروند کشتی به همت متخصصان ایرانی

توانمندی ساخت کشتی ۱۰۰ هزار تُنی به همت متخصصان ایرانی | مرینپرس

توانمندی ساخت کشتی ۱۰۰ هزار تُنی به همت متخصصان ایرانی | مرینپرس
کشتی سازی اروندان و کشتیرانی قشم برای ساخت ۲ کشتی ۸۰۰ تنی، قراردادی به ارزش ۷ میلیون یورو امضا کردند.

آغاز ساخت دو فروند کشتی تانکر چندمنظوره ۸۰۰ تنی | خبرگزاری ایلنا

آغاز ساخت دو فروند کشتی تانکر چندمنظوره ۸۰۰ تنی | خبرگزاری ایلنا
آغاز ساخت ۲ فروند کشتی تانکر چندمنظوره - خبرگزاری مهر

توانمندی ساخت کشتی ۱۰۰ هزار تُنی به همت متخصصان ایرانی

توانمندی ساخت کشتی ۱۰۰ هزار تُنی به همت متخصصان ایرانی
www.mehrnews.com › news › آغاز-ساخت-۲-فروند-کش...

آغاز بکار خط مستقیم کشتیرانی ایران - عمان - نامه نیوز

آغاز بکار خط مستقیم کشتیرانی ایران - عمان - نامه نیوز
با امضای قرارداد میان دو شرکت ایرانی؛ ساخت ۲ فروند کشتی تانکر چندمنظوره ۸۰۰ تنی به منظور خدمات رسانی به کشتیهای ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری ...

آغاز بکار خط مستقیم کشتیرانی ایران - عمان - ایسنا

آغاز بکار خط مستقیم کشتیرانی ایران - عمان - ایسنا
همت

انتقال آب سد آزاد به خانههای مردم سنندج/ ۸۰ درصد از پیشرفت پروژه در ...

انتقال آب سد آزاد به خانههای مردم سنندج/ ۸۰ درصد از پیشرفت پروژه در ...
متخصصان

آغاز بکارخط مستقیم کشتیرانی ایران - عمان | سازمان بنادر و دریانوردی

آغاز بکارخط مستقیم کشتیرانی ایران - عمان | سازمان بنادر و دریانوردی
توانمندی ساخت کشتی ۱۰۰ هزار تُنی به همت متخصصان ایرانی | مرینپرس
منبع خبر : iribnews.ir