صرفه جویی در مصرف، شرط ثبات و پایداری شبکه گاز کشور

صرفه جویی در مصرف، شرط ثبات و پایداری شبکه گاز کشور
کارشناس مرکز کنترل گاز کشور گفت هموطنان با صرفه جویی در مصرف گاز و استفاده از دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه در منزل به ثبات و پایداری شبکه کمک کنند.
منبع خبر : iribnews.ir