جدیت دولت در اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها 

جدیت دولت در اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها 
بررسی مهلت اتصال دستگاههای صادرکننده مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوز‌ها و جریمه برخی دستگاه‌ها از نپیوستن به حساب واحد خزانه.
منبع خبر : iribnews.ir