نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید
نشست دو روزه وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک در شهر بنگلور هند خاتمه پیدا کرد.

نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

نشست وزرای دارایی گروه ۲۰؛ شکست در محکومیت روسیه - خبرگزاری مهر

نشست وزرای دارایی گروه ۲۰؛ شکست در محکومیت روسیه - خبرگزاری مهر
نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

گروه 20 درباره مناقشه روسیه و اوکراین به اجماع نرسید - العالم

گروه 20 درباره مناقشه روسیه و اوکراین به اجماع نرسید - العالم
www.iribnews.ir › بین الملل › اقتصادی

نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور ... - ایرنا

نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور ... - ایرنا
نشست دو روزه وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک در شهر بنگلور هند خاتمه پیدا کرد.

پایان نشست گروه ۲۰ احتمالا بدون اجماع درباره جنگ اوکراین - راهبرد معاصر

پایان نشست گروه ۲۰ احتمالا بدون اجماع درباره جنگ اوکراین - راهبرد معاصر
نشست وزرای دارایی گروه ۲۰؛ شکست در محکومیت روسیه - خبرگزاری مهر

اختلاف نظر رهبران مالی جی ۲۰ بر سر بدهیها و جنگ روسیه-اوکراین - ایسنا

اختلاف نظر رهبران مالی جی ۲۰ بر سر بدهیها و جنگ روسیه-اوکراین - ایسنا
www.mehrnews.com › news › نشست-وزرای-دارایی-گ...

نشست گروه ۲۰ بدون صدور بیانیه مشترک و بینتیجه پایان یافت

نشست گروه ۲۰ بدون صدور بیانیه مشترک و بینتیجه پایان یافت
در بیانیه پایانی نشست ورزای دارایی گروه بیست آمده است: بیشتر اعضا جنگ در اوکراین را به شدت محکوم کردند و تاکید دارند که این جنگ درد و رنج ...

اختلاف نظر بین اعضای گروه ۲۰؛ بیانیه رسمی صادر نشد

اختلاف نظر بین اعضای گروه ۲۰؛ بیانیه رسمی صادر نشد
گروه 20 درباره مناقشه روسیه و اوکراین به اجماع نرسید - العالم

نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور بیانیه ...

نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور بیانیه ...
fa.alalam.ir › news › گروه-20-درباره-مناقشه-روسیه-و-ا...
منبع خبر : iribnews.ir