هلال احمر ایران جزو ۵ جمعیت قدرتمند جهان

هلال احمر ایران جزو ۵ جمعیت قدرتمند جهان
معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر گفت: ایران جزو ۵ کشوری است که جمعیت‌های هلال احمر آن‌ها به عنوان جمعیت‌های قدرتمند محسوب می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir