طلای کثیف؛ تهدید یافرصت

طلای کثیف؛ تهدید یافرصت
جدی گرفتن طرح تفكیك زباله راهكارهای مناسب برای جلوگیری از چالش زیست محیطی و حفظ سلامت مردم است.
منبع خبر : iribnews.ir