نحوه شگفت انگیز استتار اختاپوس

نحوه شگفت انگیز استتار اختاپوس
اختاپوس‌ها در بین انواع جانوران یکی از ماهرترین هنرمندان استتار جهان هستند که نحوه شگفت انگیز استتار یک اختاپوس را در ادامه می‌بینید.
منبع خبر : iribnews.ir