قدرت ایران در جهان و منطقه موجب عقب نشینی پارلمان اروپا

قدرت ایران در جهان و منطقه موجب عقب نشینی پارلمان اروپا
عضو هیآت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس گفت: امروز اروپایی‌ها به خوبی جایگاه و قدرت نفوذ جمهوری اسلامی ایران را هم در منطقه و هم در سطح غرب آسیا و هم در جهان میفهمند که توانمندی بازدارندگی ست.

قدرت ایران در جهان و منطقه موجب عقب نشینی پارلمان اروپا

قدرت ایران در جهان و منطقه موجب عقب نشینی پارلمان اروپا

امضاکنندگان پیشنویس پارلمان اروپا از نظر سپاه تروریست خواهند بود

امضاکنندگان پیشنویس پارلمان اروپا از نظر سپاه تروریست خواهند بود
قدرت ایران در جهان و منطقه موجب عقب نشینی پارلمان اروپا

امضاکنندگان پیشنویس پارلمان اروپا از ... - پایگاه خبری تحلیلی شهر

امضاکنندگان پیشنویس پارلمان اروپا از ... - پایگاه خبری تحلیلی شهر
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

متفکر آزاد: مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، اروپا را در تحریم سپاه ...

متفکر آزاد: مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، اروپا را در تحریم سپاه ...
این اقدامی که اروپاییها انجام دادند اولا که صرفا یک بیانیه بود که پارلمان اروپا داد چرا که برای اجرایی و عملیاتی شدن آن همچنان که شما و ...

عقبنشینی اروپا از شوی ضد ایرانی | پایگاه اطلاع رسانی رجا - رجانیوز

عقبنشینی اروپا از شوی ضد ایرانی | پایگاه اطلاع رسانی رجا - رجانیوز
امضاکنندگان پیشنویس پارلمان اروپا از نظر سپاه تروریست خواهند بود

موضع قاطعانه ایران موجب عقب نشینی پارلمان اروپا در تروریست خواندن ...

موضع قاطعانه ایران موجب عقب نشینی پارلمان اروپا در تروریست خواندن ...
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

عقبنشینی اروپاییها درباره سپاه - ایرنا

عقبنشینی اروپاییها درباره سپاه - ایرنا
امضاکنندگان پیشنویس پارلمان اروپا از نظر سپاه تروریست خواهند بود ... قدرت ایران در جهان و منطقه موجب عقب نشینی پارلمان اروپا ...

اروپاییها پیغامهایی داده اند که قصد چنین اقدامی را ندارند و ایران نیز اقدام ...

اروپاییها پیغامهایی داده اند که قصد چنین اقدامی را ندارند و ایران نیز اقدام ...
امضاکنندگان پیشنویس پارلمان اروپا از ... - پایگاه خبری تحلیلی شهر

اروپا از تحریم سپاه عقب نشینی کرد؟ - فردای اقتصاد

اروپا از تحریم سپاه عقب نشینی کرد؟ - فردای اقتصاد
shahr.ir › news › امضاکنندگان-پیش-نویس-پارلمان-ار...
منبع خبر : iribnews.ir