شکست کنگره آمریکا در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان آمریکا در ششمین جلسه رأی‌گیری برای انتخاب رئیس، باز هم موفق نبود و شکست خورد.
منبع خبر : yjc.news