مجلس نمایندگان آمریکا همچنان بدون رئیس

مجلس نمایندگان آمریکا همچنان بدون رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا، در دوازدهمین رای گیری هم برای انتخاب رئیس جدید ناکام ماند و کوین مک کارتی نامزد جمهوریخواهان نتوانست آرای اکثریت را به دست آورد.
منبع خبر : iribnews.ir