منطقه ۹ موفق به تحقق کامل درآمدی نقد در سال ۱۴۰۱ شد

منطقه ۹ موفق به تحقق کامل درآمدی نقد در سال ۱۴۰۱ شد
شهردار منطقه ۹ به عنوان اولین منطقه شهری موفق به تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد‌های نقدی شد
منبع خبر : iribnews.ir