روستا‌ها را در برنامه هفتم توسعه یکی از مسائل کشور تلقی کنیم

روستا‌ها را در برنامه هفتم توسعه یکی از مسائل کشور تلقی کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با همراهی دولت، این ظرفیت در مجلس و مرکز پژوهش‌ها وجود دارد که در برنامه هفتم توسعه روستاها را به معنی عام، یکی از مسائل کشور تلقی کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir