اوضاع به نفع بازار سرمايه است

اوضاع به نفع بازار سرمايه است
کارشناس بازار سرمایه گفت شرایط کنوني بازار‌های موازی به نفع بازار سرمایه است.
منبع خبر : iribnews.ir