دهانه‌ای شبیه گوش انسان، جدیدترین تصویر از سیاره سرخ

دهانه‌ای شبیه گوش انسان، جدیدترین تصویر از سیاره سرخ
جدیدترین تصویرثبت شده توسط مدارگرد شناسایی مریخ ناسا دهانه‌ای مرموزروی سیاره مریخ، شبیه به شکل گوش انسان را نشان می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir