تأکید بر حرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول

تأکید بر حرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول
رئیس جمهور گفت: رهبر معظم انقلاب، همواره از شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، توقع راهبری یک تحول فرهنگی عمیق را داشته‌اند و انتظار می‌رود دبیر جدید شورا با همکاری سایر اعضا، گام واقعی در مسیر ایجاد تحول فرهنگی بردارد.
منبع خبر : iribnews.ir