تاکید بر ذخیره سازی و بهینه سازی مصرف سوخت در کشور

تاکید بر ذخیره سازی و بهینه سازی مصرف سوخت در کشور
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر بهینه سازی مصرف سوخت در کشور تاکید کرد .
منبع خبر : iribnews.ir