تنظیم گر رقابت آلمان با شرایط فرآورده‌های داده‌های گوگل مخالفت کرد

تنظیم گر رقابت آلمان با شرایط فرآورده‌های داده‌های گوگل مخالفت کرد
دفتر فدرال کارتل آلمان مخالفت خود را با شرایط فراوری داده‌ها در گوگل اعلام کرد و گفت : انتظار دارد این شرکت تغییراتی در همین زمینه انجام دهد.
منبع خبر : iribnews.ir