مهارت یک پسربچه در زدن پنالتی + فیلم

مهارت یک پسربچه در زدن پنالتی + فیلم
یک پسر بچه در موقع زدن ضربه پنالتی از ترفند جالبی استفاده کرد که در قالب ویدئویی کوتاه منتشر شده است.
منبع خبر : iribnews.ir