تأکید بر استفاده از پژوهش‌های کاربردی برای رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده

تأکید بر استفاده از پژوهش‌های کاربردی برای رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت استفاده از پژوهش‌های فراتحلیل در جهت رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده، گفت: تأکید ما استفاده از پژوهش‌های کاربردی است که منجر به تدوین قانون و برنامه عملیاتی و نهایتا رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده شود.
منبع خبر : iribnews.ir