هزینه‌های آب و برق مددجویان با شرایط سخت گیرانه، غیر واقعی و پایین‌تر از الگوی مصرف (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۰/۲۹)

هزینه‌های آب و برق مددجویان با شرایط سخت گیرانه، غیر واقعی و پایین‌تر از الگوی مصرف (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۰/۲۹)
از رادیو ایران صدای ما را می‌شنوید، پیک نیمروزی. معاون سلامت و خانواده کمیته امداد امام خمینی گفت: حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک مددجوی معرفی شده به شرکت آبفا قبض‌های فقط ۷۲ هزار مشترک رایگان شده اشت. به گفته آقای خدر ویسی علت کم بودن آمار معافیت مددجویان از پرداخت هزینه‌های آب و برق در مقایسه با گاز شرایط سخت گیرانه، غیر واقعی و پایین‌تر از الگوی مصرف برای مددجویان است ...
منبع خبر : iribnews.ir