تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از تولید بیش از ۱۸۰ محصل فناورانه در این دانشگاه خبر داد و گفت: قرار است ۵۰ داروی تولید شده جدید در این دانشگاه رونمایی شود.

تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران
تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت پیشگامان دانش زیست فناور هوشمند | مرکز جامع سلول های بنیادی ...

شرکت پیشگامان دانش زیست فناور هوشمند | مرکز جامع سلول های بنیادی ...
www.mehrnews.com › news › تولید-بیش-از-۱۸۰-مح...

فراخوان و اطلاعیه ها | مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ...

فراخوان و اطلاعیه ها | مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ...
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از تولید بیش از ۱۸۰ محصل فناورانه در این دانشگاه خبر داد و گفت: قرار است ۵۰ داروی تولید شده جدید در این ...

Innovation - Endocrinology & Metabolism Research Institute

Innovation - Endocrinology & Metabolism Research Institute
تولید بیش از ۱۸۰ محصول فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

رونمایی از ۴۱ محصول فناورانه در نمایشگاه دستاوردهای فناوری ایرانساخت

رونمایی از ۴۱ محصول فناورانه در نمایشگاه دستاوردهای فناوری ایرانساخت
sahebkhabar.ir › news › تولید-بیش-از-۱۸۰-محصول-...

عرضه بیش از ۱۴هزار محصول برای رفع نیازهای فناورانه کشور - مهر

عرضه بیش از ۱۴هزار محصول برای رفع نیازهای فناورانه کشور - مهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از تولید بیش از ۱۸۰ محصل فناورانه در این دانشگاه خبر داد و گفت: قرار است ۵۰ داروی تولید شده جدید در این ...

اشتغال بیش از ۳۵۰۰ از زندانیان در بخش تولید آذربایجانغربی - ایرنا

اشتغال بیش از ۳۵۰۰ از زندانیان در بخش تولید آذربایجانغربی - ایرنا
شرکت پیشگامان دانش زیست فناور هوشمند | مرکز جامع سلول های بنیادی ...

توسعه مشترک دانشگاه تهران و علوم پزشکی - کودک متفاوت

توسعه مشترک دانشگاه تهران و علوم پزشکی - کودک متفاوت
srm.tums.ac.ir › ... › فناوری و تجاری سازی
منبع خبر : mehrnews.com