انسان‌های ۳۲۰ هزار سال پیش چه می‌پوشیدند؟

انسان‌های ۳۲۰ هزار سال پیش چه می‌پوشیدند؟
آثار برش روی استخوان‌های باستانی نشان می‌دهد که ۳۲۰ هزار سال پیش انسان‌ها چه می‌پوشیدند.
منبع خبر : iribnews.ir