امسال ۱۵۰ هزار تن مرکبات تولید کردیم

امسال ۱۵۰ هزار تن مرکبات تولید کردیم
وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس از تولید ۱۵۰ هزار تن مرکبات در ۹ ماهه اول امسال خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir