رقابت‌های قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC

رقابت‌های قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC
مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری جانبازان و معلولین بانوان جام فجر، تحت نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار می‌شود.

رقابتهای قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC - اصفهان

رقابتهای قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC - اصفهان

رقابتهای قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC ...

رقابتهای قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC ...
رقابتهای قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC - اصفهان

آرشیو – برگه 153 – فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین

آرشیو – برگه 153 – فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین
isfahan.iribnews.ir › ورزشی › بانوان

آرشیو – برگه 143 – فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین

آرشیو – برگه 143 – فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین
مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری جانبازان و معلولین بانوان جام فجر، تحت نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار میشود. رقابتهای قهرمانی کشور ...

varzesh.fars.sfd - ورزش جانبازان و معلولین فارس - Instagram

varzesh.fars.sfd - ورزش جانبازان و معلولین فارس - Instagram
رقابتهای قهرمانی کشور پاراوزنه برداری بانوان تحت نظارت IPC ...

رقابت های قهرمانی کشور پاراوزنه برداری مردان - ایسنا

رقابت های قهرمانی کشور پاراوزنه برداری مردان - ایسنا
رقابت های قهرمانی کشور وزنه برداری بانوان جام فجر، با نظارت مستقیم IPC در فدراسیون از بیست و سوم تا بیست و پنجم بهمن با حضور 57 ورزشکار از ...

پاراوزنه برداری - قطره

پاراوزنه برداری - قطره
آرشیو – برگه 153 – فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین

ثبت رقابت های قهرمانی کشور وزنه برداری ایران در سایت رسمی IPC

ثبت رقابت های قهرمانی کشور وزنه برداری ایران در سایت رسمی IPC
رئیس انجمن وزنهبرداری جانبازان و معلولین از برگزاری ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان تحت نظارت IPC و نخستین دوره رقابت های بانوان خبر داد.

رقابت های قهرمانی کشور شنا جانبازان و معلولین تحت نظارت IPC

رقابت های قهرمانی کشور شنا جانبازان و معلولین تحت نظارت IPC
آرشیو – برگه 143 – فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین
منبع خبر : iribnews.ir