محمود تاری شعر «از شهادت نیست ما را هیچ بیم» را سرود

محمود تاری شعر «از شهادت نیست ما را هیچ بیم» را سرود
محمود تاری در محکومیت جنایت ایذه شعری را با عنوان «از شهادت نیست ما را هیچ بیم» سرود.

محمود تاری شعر
منبع خبر : mehrnews.com