تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل خبر داد و گفت: عملیات ساخت این واحد‌ها بزودی شروع می‌شود.

زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل تامین شد - ایرنا

زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل تامین شد - ایرنا

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل
زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل تامین شد - ایرنا

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل
www.irna.ir › news › زمین-مورد-نیاز-برای-ساخت-۲۶-ه...

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل
حیدری با بیان اینکه زمین مورد نیاز تمامی متقاضیان که آورده خود را پرداخت کردند ، تامین شده است، اظهار کرد: در زمینه خودمالکین نیز ۹ هزار و ۲۴۰ ...

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد ... - باشگاه خبرنگاران جوان

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد ... - باشگاه خبرنگاران جوان
تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل

تأمین زمین موردنیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل - آخرین خبر

تأمین زمین موردنیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل - آخرین خبر
www.iribnews.ir › اقتصادی › مسکن

زمین مورد نیاز برای ساخت 26 هزار واحد مسکن در اردبیل تامین شد - ایرنا

زمین مورد نیاز برای ساخت 26 هزار واحد مسکن در اردبیل تامین شد - ایرنا
آقای حیدری با بیان اینکه زمین مورد نیاز تمامی متقاضیان که آورده خود را پرداخت کردند، تامین شده است، افزود: در زمینه خودمالکین نیز ۹ هزار و ۲۴۰ ...

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت 26 هزار واحد مسکن در اردبیل - خبر فارسی

تامین زمین مورد نیاز برای ساخت 26 هزار واحد مسکن در اردبیل - خبر فارسی
تامین زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل

زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل تامین شد

زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن در اردبیل تامین شد
حیدری با بیان اینکه زمین مورد نیاز تمامی متقاضیان که آورده خود را پرداخت کردند، تامین شده است، اظهار کرد: در زمینه خودمالکین نیز ۹ هزار و ۲۴۰ ...
منبع خبر : iribnews.ir