معاون دفتر رئیس‌جمهور به شایعات درباره دریای خزر پاسخ داد

معاون دفتر رئیس‌جمهور به شایعات درباره دریای خزر پاسخ داد
معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به برخی شایعات درباره دریای خزر پاسخ داد.
منبع خبر : iribnews.ir