طراحی شیوه نامه مرمتی مسجد جامع تسوج در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی

طراحی شیوه نامه مرمتی مسجد جامع تسوج در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از قرارگیری طراحی شیوه نامه مرمتی مسجد جامع تسوج در دستور کار وزارت خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir