مسائل فضای مجازی، در صدر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مشهدی

بنابر اعلام آموزش‌و‌پرورش خراسان‌رضوی، «مسائل فضای مجازی»، مشکلات خانوادگی و ارتباطی، از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مشهدی هستند.

منبع خبر : yjc.news