اوقات شرعی شانزدهم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی شانزدهم مرداد ماه در سمنان
امروز یکشنبه، شانزدهم مرداد ماه، نهم محرم، هفتم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir