پارسی گویان از رادیو گویان

پارسی گویان از رادیو گویان
برنامه «پارسی گویان»، پنجشنبه ۲۶ آبان، کتاب «نزهه‌المجالس» را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.

برنامه پارسی گویان - رادیو - ایران صدا

برنامه پارسی گویان - رادیو - ایران صدا

آرشیو رادیو - برنامه پارسی گویان(تكرار) - - ایران صدا

آرشیو رادیو - برنامه پارسی گویان(تكرار) - - ایران صدا
برنامه پارسی گویان - رادیو - ایران صدا

برنامه پارسی گویان - رادیو ایران

برنامه پارسی گویان - رادیو ایران
پارسی گویان فراتر از مرزهای جغرافیایی كشور تاریخ، اثار خطی، و گستره و تغییرات زبان فارسی را در گستره جهانی كه از كاشغر تا كابل و از بخارا تا سمرقند و از ...

پارسی گویان از رادیو گویان - خبرگزاری صدا و سیما

پارسی گویان از رادیو گویان - خبرگزاری صدا و سیما
آرشیو رادیو - برنامه پارسی گویان(تكرار) - - ایران صدا

منبع خبر : iribnews.ir