تأیید کلیات سند ملی امنیت غذایی با حضور مخبر

تأیید کلیات سند ملی امنیت غذایی با حضور مخبر
بررسی ۳۳ هدف کمی، ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه کار سند ملی امنیت غذایی کشور در نشستی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور جمعی از اعضای دولت، انجام شد و کلیات این سند به تأیید رسید.

تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور با حضور مخبر

تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور با حضور مخبر

تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور - ایمنا

تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور - ایمنا
تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور با حضور مخبر

بررسی ۳۳ هدف کمی، ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه اقدام در سند ملی امنیت غذایی

بررسی ۳۳ هدف کمی، ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه اقدام در سند ملی امنیت غذایی
www.tasnimnews.com › سیاسی › مجلس و دولت ایران

تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور با حضور مخبر - تسنیم

تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور با حضور مخبر - تسنیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: ارتقاء بهره وری با روش های دانش بنیان گامی مهم در تامین امنیت غذایی است.

منبع خبر : iribnews.ir