آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از آزادی اولین گروه زندانیان عفو شده از سوی مقام معظم رهبری در قزوین خبر داد.

آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین

آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین

نخستین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند

نخستین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند
آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین

اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند - ایلنا

اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند - ایلنا
www.iribnews.ir › قزوین › اجتماعی

نخستین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند

نخستین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند
انقلاب اسلامی گفت: پس از اعلام عفو زندانیان اتفاقات اخیر و سایر محکومین از سوی مقام معظم رهبری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند ...

آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین

آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین
نخستین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند

آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین - رکنا

آزادی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین - رکنا
www.farsnews.ir › استانها › قزوین

اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند - ایلنا - قطره

اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند - ایلنا - قطره
رجبی تصریح کرد: در همین راستا شب گذشته اولین گروه از این زندانیان بعد از تطبیق پرونده با معیارهای عفو مورد موافقت رهبر انقلاب، به آغوش گرم ...

آزادسازی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین - ایرنا - قطره

آزادسازی اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین - ایرنا - قطره
اولین گروه از زندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین آزاد شدند - ایلنا

آزادسازی اولین گروه اززندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین - ایرنا

آزادسازی اولین گروه اززندانیان مشمول عفو رهبری در قزوین - ایرنا
www.ilna.ir › بخش-استان-ها-15 › 1329543-اولین-گرو...
منبع خبر : yjc.news